“Onmogelijke” reparatie

 

De 61-jarige heer wonend in provincie Utrecht consulteerde met een afgevallen kroon van molaar 1.7. De onderliggende tandwortel vertoont een diepe caviteit zo deplorabel dat reparatie volgens een reguliere tandarts onmogelijk is na een vergeefse poging met composiet. Dit vernieuwend glascarbomeer GCP “haaientand” vulmateriaal is biocompatibel hydrofiel en kan rechtstreeks op de pulpa geplaatst worden. Zonder etsen. Door preparatie met Healozon is ontstekingsrisico nagenoeg uitgesloten. De reparatie valt in de experimentele categorie met instemming van de klant en de prognose is redelijk goed. Plaatsing van een kroon is op termijn mogelijk. Meneer opteert voor een Zirkonium kroon. Misschien in de loop van het jaar 2017. Mijn voorlopig oordeel is dat ik de uitvinder en marketeer van dit materiaal wel wil nomineren voor een Nobelprijs geneeskunde. Daarvoor ondersteuning gevraagd. Wat vindt u?  URL: http://www.tandartskriele.nl/

Primaire cariës

De 15-jarige jongeman uit de regio vertoont primaire cariës met een occlusale caviteit van element 2.6. Een reparatie is optioneel. Glascarbomeer kan dan geschikt zijn. Met healozon is actieve cariës tot staan gebracht en met bijgeleverde nazorg adviezen zal deze molaar niet verder ontsteken. De caviteit dicht laten groeien zit er niet in tenzij de jonge heer misschien in een yurt gaat wonen in een soort Siberische shaman familieclan. Controle over zes maanden waarbij alsnog tot reparatie kan worden overgegaan.

Kroon 1.4 herbevestigd

De 71-jarige heer uit regio Rotterdam consulteerde dd 6-6-2016 / 27-6-2016 met een uitgevallen kroon op 1.4. Na voldoende preparatie met Healozon en enige weken natuurlijk herstel met speciale spoeling en spray is de kroon vastgezet met glascarbomeer kroon cement (GCP biocompatibel haaietandvulmateriaal). De prognosis is goed. Er werd een jaar zorggarantie verstrekt. Er is nog wat overmaat aan cement te zien. Dit werd voorlopig even gelaten om de hechting van de kroon niet te verstoren. Meneer toonde zich tevreden en had het er wel voor over om een paar keer naar Friesland op en neer te rijden voor deze non-invasieve reparatie. Hier stemmen wij van harte mee in.