Arbeidsintensieve glascarbomeer vulling

De 64-jarige Gelderse vertoonde op molaren 1.7 en 1.6 intimiderende caviteiten. Het koste wel moeite om de reparaties aan te brengen. Nu maar hopen dat de zelfhechtende glascarbomeer haaientand vullingen het volhouden. Na enig uitdagende vraagstelling stelde mevrouw een gewenste levensduur van twintig jaar. Iets hoger richten dan het doel, dan bereik je het misschien wel. Let op de eivormige tip van Klaver Instrudent wat met de GCP gloss handig afwerkt. Belichting 2 keer 30s. U ziet de kleur van 1.7 geplaatst op 13-7-2016 bijtrekken naast de vulling van 1.6 geplaatst op 27-7-2016. De 1.7 is deels nog hersteld op 27-7 zoals u aan het kleurverschil kunt zien. Dat de kleur (A2) van dit reparatiemateriaal nog bijtrekt zoals de leverancier al zei wordt gestaafd.

Glasionomeer vulling

De 36-jarige heer kwam voor controle. De glasionomeer reparatie van molaar 2.6 met GC Equia Forte Fil A2 van de datum 11-3-2016 houdt zich goed. (Let op de contouren van de vulling te zien door enig kleurverschil met het natuurlijk tandglazuur.) Wel waren er enige gevoeligheidsreacties na plaatsing van de vulling. Deze werden verholpen met Healozon plus aanvullende nazorg wat nog aardig wat moeite koste; de caviteit liep tot aan het wortelkanaal. Molaar 4.6 werd d.d. 4-2-2016 aan een caviteit distaal buccaal gerepareerd ook met dit glasionomeer van het merk GC Equia Forte kleur A2. Het vulmateriaal hecht aan zowel amalgaam als tandbeen en kan op de pulpa worden gezet mits ontstekingsvrij. De oude amalgaam vulling bleef gehandhaafd. Er werd niet geboord in lichaamseigen weefsel en dit soort reparaties (zonder verdoving) vallen buiten de categorie “voorbehouden handelingen” zoals beschreven in de wet B.I.G. GC Equia Forte Fil glasionomeer is m.i. een uitstekend product maar onlangs zijn wij overgestapt op GCP glascarbomeer haaientand vulling wat nog beter bevalt. Een doorbraak in mijn nederige opinie.

GC Equia Forte A2
Glasionomeer Equia Forte Fil GC

Glascarbomeer vulling 1.5

De 48-jarige Utrechter kwam met een losgelaten composiet vulling van premolaar 1.5 distaal. De oude vulling zat nog wat klem in de caviteit en moest in delen verwijderd. Een matrixschildje met ringklem werd gebruikt voor aansluiting op element 1.6. Na Healozon preparatie werd de haaientandvulling geplaatst. Altijd een kunst om er wat moois van te maken. Zeker gezien de oneffenheid van het buurelement waarop is geadapteerd. Er werd niet geboord en niets weggeslepen. Dankzij Healozon is het risico op ontstekingen en napijn zo goed als uitgesloten. Een jaar zorggarantie werd verstrekt op de reparatie.

Uitdagende haaientandvulling

De 76-jarige mevrouw uit regio Rotterdam vertoonde vier weken geleden nog bloederige ontstekingsverschijnselen van molaar 4.6. Inmiddels is het element naar verwachting opgeklaard. Na nog een Healozon sessie als preparatie is er zonder tandartsboor een Glascobomeer “haaientandvulling” gezet. In bulk fil zonder bonding. Geen etsen. Er werden twee capsules van elk 0,5 g benut en redelijk stevig aangedrukt met gloss coating en een kiesstempel. Een jaar zorggarantie is er verleend op de reparatie. In geval van mankementen worden deze dan hersteld zonder verdere kosten te berekenen. Dit GCP materiaal wordt wel zo betrouwbaar geacht dat het zakelijk risico beperkt is. Daarnaast speelt medische ethiek en de uitdaging van een steile leercurve.

“Onmogelijke” reparatie

 

De 61-jarige heer wonend in provincie Utrecht consulteerde met een afgevallen kroon van molaar 1.7. De onderliggende tandwortel vertoont een diepe caviteit zo deplorabel dat reparatie volgens een reguliere tandarts onmogelijk is na een vergeefse poging met composiet. Dit vernieuwend glascarbomeer GCP “haaientand” vulmateriaal is biocompatibel hydrofiel en kan rechtstreeks op de pulpa geplaatst worden. Zonder etsen. Door preparatie met Healozon is ontstekingsrisico nagenoeg uitgesloten. De reparatie valt in de experimentele categorie met instemming van de klant en de prognose is redelijk goed. Plaatsing van een kroon is op termijn mogelijk. Meneer opteert voor een Zirkonium kroon. Misschien in de loop van het jaar 2017. Mijn voorlopig oordeel is dat ik de uitvinder en marketeer van dit materiaal wel wil nomineren voor een Nobelprijs geneeskunde. Daarvoor ondersteuning gevraagd. Wat vindt u?  URL: http://www.tandartskriele.nl/

Primaire cariës

De 15-jarige jongeman uit de regio vertoont primaire cariës met een occlusale caviteit van element 2.6. Een reparatie is optioneel. Glascarbomeer kan dan geschikt zijn. Met healozon is actieve cariës tot staan gebracht en met bijgeleverde nazorg adviezen zal deze molaar niet verder ontsteken. De caviteit dicht laten groeien zit er niet in tenzij de jonge heer misschien in een yurt gaat wonen in een soort Siberische shaman familieclan. Controle over zes maanden waarbij alsnog tot reparatie kan worden overgegaan.