Wortelhals cariës

IMG_1114
Caviteit wortelhals 37
IMG_1116
Vulling met glas-ionomeer Equia Fil

De 44 jarige Utrechtse consulteerde met wortelhals cariës van molaar 3.7 buccaal. De caviteit werd enkel geprepareerd met Healozon. Als vulmateriaal werd glas-ionomeer Equia Fil A2 van GC in bulk fil aangebracht. Zelfhechtend. Geen primer. Geen etsen. Geen tandartsboor. Met deze werkwijze hebben wij uitermate gunstige ervaringen en standaard verlenen wij een jaar zorggarantie op dit soort reparaties. Voor tandzorgprofessionals is het van belang er eerst op toe te zien dat de tandwortel volledig is uitgeziekt. Probeer dit niet met (semi-)actieve cariës daar dit tot verlies van het element kan leiden door na reactie. Met Healozon en aanvullende nazorg worden reguliere wortelkanaalbehandelingen voorkomen. In deze praktijk worden nooit wortelkanaalbehandelingen gedaan! De tandwortel wordt namelijk gekuurd door laterale applicatie van O2+ met Healozon tot in de wortelpunt. Zo weet de klant waar die voor kiest. Een nagenoeg allesomvattende non-invasieve tandzorg benadering. Een hoekstuk wordt nooit gebruikt om cariës uit te boren. Cariës aantastingen worden namelijk gekuurd zodat reparaties zonder tandartsboor mogelijk zijn.

Voor meer ozon cases kunt u kijken op http://ozondentalcare.blogspot.nl/ (Engelstalig)

Door Y. Jacob Brandsma, tandzorgprofessional

Reparatie kies 1.6 molaar

IMG_1119
Caviteit molaar 1.6
IMG_1123
Reparatie met glasionomeer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 64-jarige Drent consulteerde d.d. 24-3-2016 wegens een uitgevallen vulling van molaar 1.6 distaal. Zonder tandartsboor met Healozon werd de caviteit geprepareerd. Een vulling van glas-ionomeer werd geplaatst van het merk GC Equia Forte Fil. In bulk fill zonder bonding. Vernis met GC Equia Forte Coat.

Meer cases op http://www.ozontandzorg.blogspot.nl/